Upravit stránku

Smlouva je právní jednání, dvoustranné či vícestranné, kterým si dané smluvní strany sjednávají práva a povinnosti. Mezi stranami tím vzniká právní vztah. Existuje několik typů smluv. Chcete koupit či prodat nemovitost? Nebo sháníte-li pouze pronájem, pak se setkáte s kupní a nájemní smlouvou.

Identifikace smluvních stran

V první řadě je zde prostor pro identifikaci smluvních stran. Zde musí být uvedeno jméno, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště a doručovací adresa. Může obsahovat také číslo občanského průkazu.

podpis smlouvy.jpg

Finanční stránka smlouvy

Finanční náležitosti jsou nepostradatelnou součástí smlouvy. Je zde obsažena výše majetku, kupní cena, soupis plateb a v neposlední řadě čísla účtů pro úhradu kupní ceny. Výše kupní ceny musí být vždy uvedena čísly a slovy

V případě, že se kupní cena vyplácí po jednotlivých částech musí být detailně uvedený součet jednotlivých částí kupní ceny. To platí taktéž v případě, vyplácí-li se několika vlastníkům či při úschově.

Kontrakt bez problémů? Využijte úschovy kupní ceny

Zásadní roli v tomto případě hraje katastr nemovitostí. Převod vlastnického práva, jenž je v katastru zapsaný, nenabývá platnosti podpisem smlouvy. Ten prozkoumává celý převod zpravidla kolem 30 dnů. A vyskytne-li se problém, nemůže dojít k vkladu vlastnického práva a kupující se tak nemůže stát vlastníkem.

Ochranou proti zmíněnému riziku je úschova kupní ceny. Kupující složí na speciální účet, který otevře na základě specifické smlouvy advokát, notář či banka, část nebo celou částku kupní ceny. Následně je podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tyto peníze jsou v úschově až do doby, než kupující získá vlastnické právo k nemovitosti.

Dojde-li při převodu k jakémukoliv problému, pak je chráněn prodávající, tak kupující. Kupní cena se vrátí kupujícímu a nemovitost si ponechává prodávající.

podpis smlouvy.jpg

Kupní smlouvy – pročítejte od začátku do konce

Kupní smlouvy je třeba rozlišovat podle předmětu-pozemku, domu, bytu či nebytové jednotky.

Před koupí si vždy ověřte právní stav nemovitosti. Ta musí být označena přesně tak, jak je uvedena v katastru nemovitostí.

Ve smlouvě nesmí chybět označení pozemkové parcely, výměry, stavební parcely, katastrální území, obec, okres a specifikace katastrálního úřadu.

Nezapomeňte na předávací protokol

Je důležitou součástí zmapování skutečného stavu nemovitosti. Do předávacího protokolu můžete zahrnout vybavení, opotřebení, závady a stavy měrných jednotek. Protokol můžete uzpůsobit svým specifikacím a prioritám.

Opatrnost se při podpisu nájemní smlouvy opravdu vyplatí

Hledáte vhodný pronájem nebo sami chcete pronajímat byt? V první řadě zde musí být ve smlouvě jasně specifikovaný pronajímatel a nájemce. Dále přesné označení předmětu, jenž pronajímáte. Jeho specifikaci, stav a vybavení a účel pronájmu. Vhodné je vytvořit také fotodokumentaci.

Smlouva musí obsahovat výši nájemného a splatnost. Doba nájmu může být na dobu určitou či neurčitou. Podstatná jsou práva a povinnosti smluvních stran a další podmínky, na kterých se obě strany domluví. Zde je největší prostor pro pronajímatele a jeho konkrétní podmínky užívání nemovitosti.

podani ruky.jpg

Podstatná jsou společná ujednání. Smlouva stanovuje pro obě strany práva a povinnosti. Zde jsou zahrnuty všechny podmínky, termíny a případná opatření při nedodržení sjednaných podmínek.

Při podpisu smluv vždy pečlivě dbejte na obsahovou, ale také formální stránku. Vhodné je využít kompletních právních služeb, které vám zajistí, že vaše smlouva bude po všech stránkách v souladu se zákonem.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti